På forsommeren får de rundt 20 000 brukerne av rapporteringstjenesten Artsobservasjoner noe å glede seg over. Da ruller nemlig Artsdatabanken ut en ny og enklere versjon av tjenesten.

Artsobservasjoner, Artsdatabankens populære tjeneste for rapportering av funn og observasjoner av arter, har vært en suksess fra oppstarten og frem til i dag. Nesten 30 millioner funn er rapportert inn så langt. Dette er et fantastisk bidrag til kunnskapen om artsmangfoldet i landet vårt, og dermed også til en kunnskapsbasert forvaltning av naturen.

Artsobservasjoner har ikke mindre enn 21 340 registrerte brukere over det ganske land, hvorav en god del er veldig aktive brukere. Dette er imponerende tall, spesielt med tanke på at dagens versjon av tjenesten for mange fremstår som komplisert og tungvint å bruke. Nå skjer det imidlertid ting som kan lette rapporteringslivet til eksisterende og nye brukere av tjenesten.

Ny versjon på trappene

Artsdatabanken har i lengre tid jobbet med å utvikle en ny versjon av Artsobservasjoner, en versjon 3.0. Denne vil få et brukergrensesnitt som er atskillig enklere å bruke enn dagens grensesnitt. Det vil bli lettere å rapportere funn og laste opp bilder. Samtidig vil det fremdeles være mulig å registrere mer avanserte parametere, for de som ønsker det.

Etter planen skal også Artsorakel - gjenkjenning av arter fra bilder - tilbys i den nye versjonen. Rapportørene kan da få et forslag til hvilken art de er i gang med å registrere. Artsobservasjoner 3.0 vil fungere på samme måte på mobiltelefon, nettbrett og datamaskin.

En gradvis oppbygging

Når den nye versjonen av Artsobservasjoner slippes, vil det i første omgang være med kun det viktigste innholdet - som mulighet for rapportering og utforsking av funn. Mer avansert funksjonalitet vil bli lagt til i Artsobservasjoner 3.0 etter hvert.  

Mobilversjonen blir stengt

Som en del av den tekniske prosessen med å få på plass den nye versjonen av Artsobservasjoner, vil vi stenge ned dagens mobilversjon. Det vil derfor bli en lengre periode der kun fullversjonen av nåværende tjenesten er tilgjengelig, før Artsobservasjoner 3.0 er på plass. Stengningen av dagens mobilversjon skjer allerede den 24. april.

Artsobservasjoner nede i to dager

På grunn av flytting av Artsobservasjoner fra eksisterende servere til skydrift, vil det på et tidspunkt også være nødvendig å ta Artsobservasjoner helt av lufta i to dager. Dette vil skje i uke 18 eller 19 i mai. Vi ber folk merke seg dette, slik at det ikke kommer for brått på at Artsobservasjoner ikke er tilgjengelig. Eksakte datoer vil annonsert på Artsobservasjoner.no.

Fremdeles mulig å bruke gammel versjon 

Noen rapportører bruker dagens Artsobservasjoner svært mye og ofte. Vi kan berolige disse med at den gamle versjonen ikke kommer til å forsvinne når nye Artsobservasjoner 3.0 tas i bruk. Den gamle versjonen vil være tilgjengelig i overskuelig fremtid, for de som ønsker å fortsette å bruke funksjonaliteten som finnes i denne.

Artsobservasjoner 3.0 får en renere og mer oversiktlig visning av funn.