Familien omfatter åtte slekter av busker og halvbusker med gjerne iøynefallende femtallsblomster og motsatte blad. Plantene er karakteristiske for områder med tørt og solrikt klima. Reisende til områdene rundt Middelhavet legger gjerne merke til arter av Cistus, som er særlig viktige i tradisjonelle beitemarker. En rekke arter innen Cistaceae blir brukt som hage- og prydplanter.

Cistus er typeslekta for familien, særlig utbredt i Middelhavsområdet, med store, hvite eller røde blomster, ofte med noe skrukkete kronblad. Her Cistus albidus fra Costa Brava i Spania.

En annen art av Cistus fra samme område i Spania, Cistus salviifolius.

Siden siteres som:

Fremstad E. Solrosefamilien Cistaceae Juss. ​https://www.artsdatabanken.no/Pages/338440. Lastet ned <dag.måned.år>