Familien omfatter fire slekter av busker. Bare én slekt, klåvedslekta Myricaria, er hjemlig i Skandinavia. Noen arter av tamariskslekta Tamarix (med hele 73 aksepterte arter) finnes lenger sør i Europa på lignende voksesteder som der vi finner vår representant i familien. I hvert fall to av disse, Tamarix parviflora og Tamarix ramosissima, er funnet forvillet i Danmark og Sverige, og Tamarix dyrkes litt i hager sørpå i Norge.

Tamariskslekten Tamarix er typeslekt for familien. Her Tamarix africana fra Fuerteventura på Kanariøyene, Spania. Noen få arter av slekten blir dyrket som prydplanter i Norge, men ingen er foreløpig registrert forvillet.

Siden siteres som:

Fremstad E. Tamariskfamilien Tamaricaceae Link. ​https://www.artsdatabanken.no/Pages/338405. Lastet ned <dag.måned.år>