Lamproderma album er en kulerund og tydelig skaftet slimsopp som oftest har blå metallglans. Kulene blir helt hvite når sporene er borte. Dette er en vårart som forekommer på diverse kvister, lyng og planterester i snøsmeltingen.

Nøkkelkarakterer

Arten har skaftede, kulerunde sporokarper med overveiende blå metallglans, men ofte med bronsefarget glans. Peridiet er noe fortykket og mørkere i nedre del. Kapillitiet er brunt nær kolumella, men blir brått nærmest fargeløst utover i grenene slik at sporokarpene ser hvite ut (uten peridium) i lupen. Sporene måler 9–11,5 µm og fint vortet. Arten mangler tynne nåler på peridiet. 

Sporokarper. Hos den til venstre er peridiet i ferd med å sprekke opp og sporene frigjøres. Hos den til høyre er sporene sluppet og kun kapillitiet står igjen.

Levested

Arten forekommer i snøsmeltingen om våren (nivicol), på diverse kvister, lyng og planterester.

Forvekslingsarter

Lamproderma arcyrioides har ganske mørkt brunt kapillitium med myke bøyelige grener, men har lysere grenspisser enn Lamproderma album og kan også se hvit ut under lupen. Lamproderma arcyrioides har ofte tynne nåler på peridiet.

Lamproderma pulveratum kjennetegnes ved sporer med distinkte, ganske fjerntstilte vorter i klar kontrast mot en uvanlig lys bakgrunn.

Lamproderma sauteri har lysere kapillitium enn Lamproderma album og større sporer med små pigger.

Registrerte funn i GBIF