Lamproderma er en slimsoppslekt med mørke, oftest metallglinsende arter. De er små, mer eller mindre kulerunde og ofte festet til underlaget med et skaft. Mange av artene er vårarter som dukker opp i snøsmeltingen, mens andre finnes utover sommeren og høsten.

Nøkkelkarakterer

De oftest metallglinsende sporokarpene er enten skaftet eller uskaftet og da sittende på en innsnevret basis. Totalhøyden inkludert skaftet er oftest fra 0,8 til 2,5 mm, sjelden opptil 4 mm. Sporocystene er kuleformede, ellipsoide, pæreformede eller eggformede og måler typisk fra 0,5 til 1,0 mm.

Peridium blir oftest sittende på, eller forsvinner delvis. Det er oftest metallglinsende, sjeldnere matt.

Skaftet er svart eller mørkt brunt og har et uregelmessig, fibret innhold. Kolumella er alltid til stede som en forlengelse av skaftet, oftest i 1/2 til 2/3 av sporokarpens lengde.

Kapillitiet er mørkebrunt, rødbrunt, rosabrunt, blekt olivenbrunt eller fargeløst, og forgrener seg ut fra tuppen av kolumella eller langs hele kolumella, er dikotomt forgrenet og mer eller mindre anastomoserende til et nettverk.

Sporene er kulerunde, svarte eller mørkebrune i reflektert lys og kan være ornamentert med vorter, pigger, korte åser eller mer sammenhengende nettverk.