sterkt uttørkingseksponerte steder. Eksempler er typiske sør- og sørvestvendte berg med fri sikt