steder som tørker ut i perioder uten nedbør og/eller periodevis eksponeres for direkte sollys, men som ikke er sterkt uttørkingseksponert