steder som verken er direkte eksponert for sollys, eller på andre måter er spesielt utsatt for forhold som fremmer uttørking, men som heller ikke har et spesielt fuktig mikroklima