skyggefulle steder som kun tørker ut etter lengre tid uten nedbør, men uten at det blir et spesielt tørt mikroklima. Eksempler er trange kløfter, berg i skogsmark og nordvendte berg