karakterisert ved forekomst av svært stor artspool med en rekke krevende og mindre vanlige arter. Jorda er typisk dannet av reine karbonatbergarter som kalkstein, dolomitt og marmor. Dette ekstremtrinnet omfatter steder med direkte innflytelse fra karbonatbergarter, f.eks. nakent kalkberg. Trinnet tilsvarer kalklågurt-type i skogsmark