Plassering i
NiN-systemet
 • Variasjonsmønster
  f faktor
 • Økologisk strukturerende prosess
 • Romlig skala
Basistrinn
 • MY-a Ny fast mark eller bunn
  MY-b Nytt sterkt modifisert eller syntetisk substrat
  MY-c Ny løs fastmark eller sedimentbunn
  MY-d Ny torvproduserende mark
  MY-e Ny ikke torvproduserende våtmark
  MY-f Ny mark/bunn med opphav i fastmark
  MY-g Ny mark/bunn med opphav i våtmark
  MY-h Ny mark/bunn med opphav i bunn fra en innsjø (lentisk)
  MY-i Ny mark/bunn med opphav i elvebunn (lotisk)
  MY-j Ny vannmasse
  MY-k Endret vannføringsregime
  MY-l Endret vandringshinder
  MY-m Endret markhydrologi (grøfting)
  MY-n Torvtak
  MY-o Avskoging og fjerning av kantvegetasjon
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet
 • uLKM