Plassering i
NiN-systemet
Beskrivelse
Se full beskrivelse
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • Variasjonsmønster
  f faktor
 • Økologisk strukturerende prosess
 • Romlig skala
  2 4-8 m
Basistrinn
 • ST-0 Normalt, overveiende uorganisk sediment
  ST-a Skjellsand
  ST-b Ruglbunn
  ST-c Svampspikelbunn
  ST-d Korallgrus
  ST-e Myrtorv
  ST-f Dy og gytje
  ST-g Grovt organisk materiale
  ST-h Konsolidert leire
  ST-i Fast bunn
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet
 • uLKM