Regulering av vassdrag som fører til at elvebunn blir innsjøbunn eller tørrlagt minstevannsstrekning