Som ny fast mark eller bunn (MY·a), men brukes når det skjer endring av hovedtypegruppe