Oppstått f.eks. som følge av forsumpning på tidligere fast mark etter anlegg av veg