Som ny fast mark eller bunn (MY·a), men det som blottlegges for kolonisering er løst substrat