Sterkt modifisert og syntetisk er begrepet fra NiN 1 livsmedium, og referer til substratets egenskaper. Sterkt modifisert er f.eks. bearbeidet treverk (planter, panel); syntetisk er plast, glass etc.