Oppstått som følge av forstyrrelse, f.eks. vegskjæring el.g., som blottlegger nytt fast substrat. Brukes når det ikke skjer endring av hovedtypegruppe.