Stor drift av løst eller partikulært organisk materiale med merkbart rikere flora av begroingsalger og fauna av filtrerere sammenlignet med elvebunnen nedenfor