Nå er tid og sted for lanseringen av en ny rødliste for arter bestemt. Artsdatabanken satser på at lykken står den kjekke bi, og inviterer til god gammeldags, ikke-digital lanseringskonferanse!

Da Artsdatabanken 2. mai stengte det offentlige innsynet i de foreløpige vurderingene til ny rødliste for arter, hadde organisasjoner, vitenskapelige miljø og privatpersoner levert hele 250 innspill på 200 arter. De fleste ekspertkomitéene er nå i avsluttende fase med å gå gjennom tilbakemeldingene og holder på å ferdigstille vurderingene slik at den endelige Rødlista 2021 kan legges frem. 

Hold av dagen! 

Det er nå bestemt at lansering av Norsk rødliste for arter 2021 skal skje den 24. november. Stedet blir Alna i Oslo, på Radisson Blu Hotel. 

Tradisjonen tro arrangerer Artsdatabanken konferanse som en ramme rundt lanseringen av en ny rødliste. Programmet planlegges i disse dager, og vi kan love at det blir en flott og interessant dag, der du får møte Artsdatabanken, eksperter som har vært involvert i arbeidet samt inviterte foredragsholdere. Selvfølgelig blir det også kulturelle innslag og mye sosialisering.

Sett av dagen allerede nå!

I tillegg til å være en fysisk konferanse, vil arrangementet også bli strømmet live. 

Etter hvert som vi har mer informasjon om programmet vil det bli lagt ut på denne nettsiden.
Lenke til påmelding vil du også finne der når den er klar.  

Kontaktperson:

Snorre Henriksen, Artsdatabanken

Epost: snorre.henriksen@artsdatabanken.no
Telefon: 909 90 097

Pigghå Squalus acanthias er foreløpig vurdert til kategorien sårbar (VU) for Rødlista 2021. Det er ett trinn ned i utdøingsrisiko fra Rødlista 2015, hvor pigghå ble vurdert som sterkt truet (EN).