I koronaåret 2020 søkte vi ut i naturen som aldri før, og rapporterte mer i Artsdatabankens rapporteringstjeneste Artsobservasjoner enn noen gang. Antallet artsfunn i systemet har nå passert 25 millioner.

Foto: Mika Bendiksby, NTNU Vitenskapsmuseet. Lisens: CC BY 4.0

Da samfunnet stengte ned på grunn av Covid-19 for litt over ett år siden, fikk det store konsekvenser. Nye måter å jobbe på, nye måter å omgås på, nye måter å bruke fritida på og å feriere på. Livet ble snudd på hodet for mange. Mye er skrevet om alt det negative det førte med seg, økonomisk, sosialt og psykisk.

Likevel, da Artsdatabanken for litt tid tilbake holdt vareopptelling for 2020, ble vi oppmerksom på et fenomen som kan være konturene av en solskinnshistorie – godt nytt for kunnskapen om naturmangfoldet.

Vi har aldri før rapportert så mye

Det viste seg nemlig at det i 2020 ble satt ny rekord i hvor mange artsfunn folk meldte inn til Artsdatabankens rapporteringstjeneste Artsobservasjoner – godt over 2,5 millioner.

- Man kan bare spekulere i hvorfor tallene for 2020 er så gode, sier Bjarte Rambjør Heide, direktør i Artsdatabanken. Vi tror at folk fikk mer fleksibilitet i jobbsituasjonen sin etter at de ble sendt hjem, og den såkalte kjernetiden ble opphevet for mange. Dessverre kan vi heller ikke utelukke at mange også fikk mer tid fordi de ble permittert, sier Heide, og fortsetter:

- Behovet for en pause fra livet innenfor fire vegger kan også være medvirkende.

- Organiserte aktiviteter på fritiden ble også satt på vent, og man kunne ikke kunne møte venner på vanlig måte. Dette har trolig resultert i at flere har trukket ut i naturen, fordi de hadde tid og fordi det ga et avbrekk fra innelivet. Vi tror det er dette som vises igjen i statistikken i Artsobservasjoner.

Ferie og reiser foregikk i stor grad innenlands i koronaåret 2020, noe som trolig også bidro til at folk tilbrakte mer tid i sin hjemlige natur.

- Vi veit at det norske folk likar å vere ute i naturen, for å få gode opplevingar og kome tett på både planter og dyr, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Pandemien er veldig krevjande for mange, men eit lite lyspunkt er at folk har brukt denne tida til å oppsøke naturen. Og då er det ekstra gledeleg at mange også samlar inn og rapporterer data om dei artane som lever i den.

Artsjakt kan være så mangt, for eksempel en spennende aktivitet hele familien kan delta på.

Europeisk undersøkelse bekrefter trenden

Trenden som Artsdatabanken mener å observere, med økt rapportering under nedstengningen, understøttes av en europeisk studie. Denne har sett på om folk i ulike land har hatt mer eller mindre tid til fuglekikking under pandemien. I studien skiller Norge seg klart ut ved at antallet mennesker som sier de har fått mer tid til fuglekikking er stort – mye større enn i andre land.

Det er fortsatt fugler det rapporteres mest av i Artsobservasjoner. Andre artsgrupper økte imidlertid sin andel i 2020, og utgjør nå over 30 % av alle funnene som er rapportert i systemet.  

Se studien (figur 3 viser den nevnte statistikken)

Økt selvtillit med Artsorakel?

Rekordrapporteringen i Artsobservasjoner i 2020 kan selvfølgelig også skyldes andre faktorer, i kombinasjon med de spesielle forholdene som oppstod da samfunnet stengte ned.

I 2020 lanserte Artsdatabanken appen Artsorakel. Denne kan fortelle deg hvilken art du mest sannsynlig har funnet. Når du bruker appen er det fremdeles nødvendig å bruke sunn fornuft og dine egne kunnskaper. Likevel kan støtten fra Artsoraklet gi ekstra selvtillit i artsbestemmelsen, noe som kanskje gjør at flere velger å rapportere funnet sitt i Artsobservasjoner.

Med Artsorakelet på telefonen er det lettere å bestemme hvilken art du har funnet. 

Nå er det 25 millioner artsfunn i Artsobservasjoner

Covid-19-pandemien har rammet samfunnet hardt. Da er det kanskje en liten trøst at situasjonen kan ha bidratt til å bringe et allerede naturelskende folk enda nærmere naturen.

- I Artsdatabanken velger vi å se på det som et lyspunkt, sier Bjarte Rambjør Heide. Antallet artsfunn rapportert til Artsobservasjoner passerte nettopp 25 millioner, etter den ekstra gode innsatsen i 2020, avslutter Heide.

Artsdatabankens tjeneste Artsobservasjoner er Norges største og kanskje mest suksessfulle eksempel på grasrotforskning. Tusenvis av grasrotforskere, det vil si naturinteresserte mennesker, bidrar hver dag året rundt med sine artsfunn til tjenesten. Du kan også rapportere artene du finner i Artsobservasjoner. Det er bare å gå til www.artsobservasjoner.no, og opprette en brukerkonto.

- Eg er glad for at vi no har fått inn fleire artsobservasjonar enn nokon gong tidlegare. Pandemien har nok bidratt til at fleire har vore ute i norsk natur og samla inn data, men eg trur nok også at teknologiske verktøy som appen Artsorakel gjer det enklare for folk å rapportere inn sine funn. Dette er kunnskap som kjem samfunnet og naturforvaltninga til gode, avslutter klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.