Artsorakelet, appen som kan gjenkjenne en art ved hjelp av bilder, slo godt an blant mange tusen nordmenn i 2020, og ble en populær turvenn. Nå jobber Artsdatabanken med en enda bedre versjon for 2021.

Fauna og flora i lomma

Skjermdump: Artsorakelet har funnet god match mellom det opplastede bildet og dompap. 

Svært mange nordmenn tok i 2020 i bruk Artsorakelet, enten som app eller på nettsidene til Artsdatabanken. Orakelet fungerer ved at bildet du laster opp blir tolket av kunstig intelligens som har lært av å gå gjennom 1,1 millioner bilder av norske arter. Ut fra dette beregner systemet en treffprosent, altså hvor mye ditt bilde ligner på bildene i systemet. De beste resultatene vises i en oversikt.

Det er som å ha med seg et stort oppslagsverk til hjelp med å artsbestemme – men i lommeformat. Orakelet er attpåtil mye raskere. Snart kommer en oppdatert versjon av appen, og det er derfor ventet at enda flere vil ta i bruk Artsorakelet i 2021.

Flere bilder å sammenligne med

Artsorakelet har en god treffprosent. Likevel er det alltids rom for forbedring. Nå jobber vi med å få etablert appen som en varig tjeneste. Vi er altså på vei ut av det som har vært en pilotfase.

De månedene Artsorakelet var i bruk i 2020 ga oss mange nyttige erfaringer og tilbakemeldinger som vi tar med oss inn i neste versjon. Denne får et litt nytt utseende og det vil bli endringer i brukergrensesnittet. Den nye versjonen av orakelet vil også være enda litt raskere.

Vi skal også legge til flere bilder av arter, som den kunstige intelligensen kan lære av, og dette vil føre til at appen blir enda bedre til å gjenkjenne arter. Blant annet er det lagt til flere bilder av store rovdyr.

Til å lære opp den kunstige intelligensen i Artsorakelet bruker vi bildene som finnes i Artsobservasjoner, Artsdatabankens rapporteringstjeneste for funn av arter. Ved å rapportere i Artsobservasjoner, og laste opp bilder av arter, hjelper du oss med å trene Artsorakelet. Bildene som brukes til dette blir kvalitetssikret og godkjent av fagfolk.

Vær oppmerksom på at når du bruker appen Artsorakel laster du ikke automatisk opp bilder til Artsobservasjoner. Bildene du laster opp i appen er kun for å få bestemt arten, og de lagres ikke noe sted. Om du vil rapportere til Artsobservasjoner direkte via Artsorakel må du først trykke på knappen "rapporter funn", og så foreta selve rapporteringen.

Skjermdump: Noen velger å rapportere funnene sine. Ved å trykke på valget "rapporter funn" blir du sendt videre til Artsobservasjoner.

- Viktig, lærerikt og gøy

Artsorakelet er et verktøy som gjør det lettere å lære om naturen rundt seg. Vi ser at appen når nye målgrupper.

- Det er naturlig nok mange som ikke kan metodene for å bestemme en art. Det er også mange som kan en del om én artsgruppe, men er mer usikre når det kommer til andre grupper. For dem er dette et fint verktøy. Det er også gøy å finne ut hvilke arter du ser når du er ute i naturen, sier prosjektleder for Artsorakelet i Artsdatabanken Wouter Koch.

Koch leder arbeidet med å gjøre den kunstige intelligensen bedre, og å utvikle appen til å bli enda mer brukervennlig. Han forteller at Artsorakelet også fører til at flere melder inn sine funn i Artsobservasjoner-tjenesten. Det har en stor verdi i seg selv fordi vi får mer kunnskap om artsmangfoldet og utbredelsen av norske arter - og bilder av dem. Orakelets evne til å gjenkjenne artene reduserer også en del mulige feilrapporteringer.

Prosjektlederen skriver også en PhD om artsgjenkjenningsteknologi. Der ser han blant annet nærmere på muligheten for å bruke stedsinformasjon for å gjøre artsgjenkjenningen enda sikrere.

Wouter Koch er ansatt i Artsdatabanken og har ansvaret for å utvikle Artsorakelet videre. Han jobbet også med utviklingen i forkant av lanseringen i juni 2020. 

Nyttig for alle

Artsdatabankens oppgave er å samle inn kunnskap om norske arter og naturtyper, og å gjøre denne informasjonen tilgjengelig for alle. Dette gjør vi på en rekke forskjellige måter. Artsorakelet er en viktig del av det, fordi en app som er lett å bruke gjør at kunnskapen kan brukes av mange flere.

- Vi får også mer kunnskap inn til oss, med mer dokumentasjon enn tidligere. Det er flott med slike tjenester som er enkle, morsomme og nyttige for brukerne, samtidig som det er med på bedre Artsdatabankens og beslutningstakernes kunnskap om norsk natur, forteller Koch.

Per desember 2020 er det registrert over 24 millioner rapporterte funn i Artsobservasjoner, siden 2008. Når mange Artsorakel-brukere velger å rapportere funnene sine, vil det tallet øke fortere enn før. Observasjonene du, og andre, har meldt inn kan du finne igjen i Artsdatabankens Artskart.