Dette er en svært sjelden art som bare er kjent fra et fåtall lokaliteter i Sør-Norge, noe som trolig skyldes at vi her befinner oss helt i ytterkanten av artens leveområde. Dette er i tillegg en art som har flere forvekslingsarter blant annet i lundmoseslekta.

Kjennetegn

Broddskeimose vokser i grønne eller gulgrønne matter. Skuddene er opp til 3 cm lange og uregelmessig forgreinet. Bladene er noe skålformet og ovalt triangulære med en tydelig innsnevring ned mot bladfestet. Bladspissen er smal, men nokså kort. Bladnerven er middels kraftig og slutter litt ovenfor midten av bladet. Bladkanten er fintannet, særlig i øvre deler. Sporofytter forekommer vanlig. Kapsellokket har en lang spiss, noe som skiller denne og andre arter i skeimoseslekta fra forvekslingsarter i lundmoseslekta.

Økologi

Broddskeimose vokser på berg, murer og ved basis av trestammer i fuktige miljøer. 

Utbredelse

Arten er kun kjent fra et fåtall lokaliteter i Sør-Norge nord til Sogn og Fjordane.

Forvekslingsarter

Den kan forveksles med den nærstående R. megapolitanum, men den har rundere blad og bredere bladceller, og den er ikke kjent fra Norge.