Andre utgave av Norsk rødliste for naturtyper lanseres i Trondheim 21. november. På lanseringsseminaret vil du få innblikk i dagens situasjon og framtidsutsiktene til et bredt spekter av naturtyper, fra korallrev til isbreer.

35 fagekspertene har i snart ett år jobbet med å vurdere naturtypers risiko for å gå tapt fra Norge. Nå er resultatene klare og en ny Norsk rødliste for naturtyper lanseres 21. november 2018.

På lanseringsdagen inviterer vi til seminar på Clarion Hotel & Congress i Trondheim. Der vil du få høre om både metoden, vurderingene og resultatene.

Rødlistevurderingene er gjort av ni ekspertkomiteer. Lederen i hver komité vil presentere de viktigste resultatene innenfor de ulike temaene som for eksempel skog, våtmark og marint dypvann.

Målgruppa for seminaret er blant annet offentlig forvaltning, kunnskapsinstitusjoner, konsulentselskaper, nærings- eller interesseorganisasjoner, studenter og politisk engasjerte.

Velkommen! 

Tid: 21. november 2018, kl.10 - 14.30
Sted: Clarion Hotel & Congress, Brattøra, Trondheim
Foreløpig program: Lansering av Norsk rødliste for naturtyper

 

Arrangementet er nå fulltegnet. Vi har derfor måttet stenge påmeldingen.
Påmeldingsskjema - Lansering av Norsk rødliste for naturtyper 2018

 

Kontaktperson

Åslaug Mostad, Artsdatabanken
Mob: 419 19 902
E-post: aslaug.mostad@artsdatabanken.no