Grønlandsmåken er litt mindre enn gråmåke. Voksenfuglene har en gjennomgående hvit framtoning med en lys grå overflate og lyse vingespisser. De har relativt korte bein, noe som gir dem en kompakt profil. Bildet viser et individ i siste ungfugldrakt før den får voksendrakt.

Grønlandsmåken hekker på Grønland og nord i Canada og observeres regelmessig i mindre antall langs kysten i vinterhalvåret.

Kjennetegn

Grønlandsmåken er litt mindre enn gråmåke. Voksenfuglene har en gjennomgående hvit framtoning med en lys grå overflate og lyse vingespisser. De har relativt korte bein, noe som gir dem en kompakt profil. Arten har en relativt rund hodeprofil og et spinkelt nebb, noe som kan minne om fiskemåke. Voksne grønlandsmåker har et gråbrunt spraglet hode. Ungfuglene oppnår voksendrakt etter fire år. Vingespissene er lyse gjennom hele ungfuglperioden, noe som skiller den fra andre unge måker, unntatt polarmåke. I den første vinteren har de en brunspraglet fjærdrakte mens fjærdrakten i andre vinter er hvit med brunspettet overflate. Tredje vinter har de tilnærmet samme fjærdrakt som de voksne fuglene, men har mørkere tegninger i hodet. En voksen fugl veier 600–900 gram.

Unge grønlandsmåker har en lys gråspettett fjærdrakt men har ellers den litt kompakte kroppsprofilen som, sammen med de lyse vingespissene, skiller den fra andre måkefugler.

Biologi

Grønlandsmåken hekker i arktiske områder, gjerne i kolonier med andre sjøfuglarter. Den spiser fisk og fiskeavfall, men kan også spise egg og unger fra andre sjøfuglarter, så vel som korn og bær.

Hekkesesongen er fra midten av mai til juli. Reiret plasseres på bakken eller i klippevegger langs kysten og fores med gress, tang og mose. Grønlandsmåken legger vanligvis 2–3 egg. Rugetid og ungenes alder når de er flygedyktige, er ukjent.

Voksne grønlandsmåker har en lysegrå overflate og mangler de mørke vingespisser som gråmåkene har.

Utbredelse

Grønlandsmåken hekker på Vestgrønland og i det nordøstlige Canada. Utenfor hekkesesongen finnes den i det nordlige Atlanterhavet. Den observeres regelmessig langs norskekysten i vinterhalvåret.

Bestandsstatus

Hekkebestanden av Grønlandsmåke på Grønland anslås å være 10 000–100 000 par (2015). Se ellers www.seapop.no.

Forvekslingsarter

Grønlandsmåken er litt mindre enn gråmåke og skilles fra denne på en lysere overflate og lyse vingespisser. Den er mindre enn polarmåke, som også er en lys måke. Sammenlignet med polarmåken har den kortere bein som gir den en mer kompakt profil, og en rundere hodeprofil og et spinklere nebb.

Kilder

Del Hoyo J, Elliott A og Sargatal J. (Red.) (1996). Handbook of the birds of the World. Vol. 3. Hoatzin to auks. Lynx Edicions, Barcelona. 821 s.