Rødflekket kutling er en av de større kutlingene. Den er lett gjenkjennelig med sine mørkerøde flekker på kroppen og hodet.

Kjennetegn

Rødflekket kutling kan bli inntil 13 cm lang, og er en av de største kutlingene vi har i Norge. Den er lett gjenkjennelig på sine leopardlignende, mørkerøde flekker på kroppen og hodet, som vi også finner igjen i artens svenske navn; leopardbult. Kroppsfargen er gråbrun. Rygg-, hale- og gattfinne har lys kant. Den første ryggfinnen har en svart flekk i bakkant. I paringstiden får hannen en mørk, gråblå kroppsfarge.

Utbredelse

Rødflekket kutling finnes i Middelhavet og langs kysten av Øst-Atlanteren - særlig ved De britiske øyer. Utbredelsen strekker seg fra Madeira i sør til Norge i nord. Tidligere ble Skagerak beskrevet som nordlig grense for utbredelsen, men i senere år er det gjort flere observasjoner vest i Norge og opp til Trøndelag. Arten ble oppdaget i Sverige i 1977 og i Norge først i 1989. Rødflekket kutling lever langs kysten ned til 45 meters dyp, på steinbunn med klipper, grotter eller store steiner der den finner skjul i sprekkene. Den er vanligst fra 10 til 25 meters dyp.

Levesett

Rødflekket kutling finnes bare der det er godt med skjulemuligheter i sprekker og hulrom og er vanskelig å oppdage. Populasjonstettheten er også relativt lav. Den spiser hovedsakelig små krepsdyr og børstemark, men også snegler og alger. Den kan bli inntil ni år gammel, og kjønnsmodning inntrer ved 3 til 5 års alder.

I paringstiden, som strekker seg fra mai til juli, får hannen en mørk, gråblå kroppsfarge. En enkelt hunnfisk kan legge mer enn 12 000 egg. Hannfisken vokter eggene frem til de klekker, omtrent etter en ukes tid.  

Forvekslingsarter

Ingen

Kjært barn, mange navn

Svensk: leopardbult, leopardfläckig smörbult

Dansk: leopardkutling, rødplettet kutling

Finsk: pantteritokko

Engelsk: leopard-spotted goby

Tysk: leopardengrundel

Fransk: gobie léopard

Spansk: gobi lleopar

Italiensk: ghiozzo a macchie di leopardo

Kilder

Costello, M.J. 1992. Abundance and spatial overlap of gobies (Gobiidae) in Lough Hyne, Ireland. Environmental Biology of Fishes 33: 239-248.

Kovacic, M. & Svensen, R. 2018. The confirmed and continuous northern distribution of Thorogobius ephippiatus (Telostei: Gobiidae) with the scientific use of recreational fishing data. Journal of Applied Ichtyology 34: 691-693.

Kullander, S.O., Nyman, L., Jilg, K. & Delling, B. 2012. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Strålfeniga fiskar. Actinopterygii. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

https://artfakta.artdatabanken.se/taxon/102144

https://www.fishbase.de/summary/7689

https://www.gbif.org/species/2379214

http://www.iucnredlist.org/details/198669/0