Spisshalet kutling Lesueurigobius friesii er en langlivet kutling som lever på mudderbunn der den graver ganger. Den kan også være samboer med sjøkreps. Den har gule flekker på kroppen og finnene, og halefinnen er spiss.

Kjennetegn

Spisshalet kutling har, som navnet tilsier, en spiss, avlang halefinne. Den har gule og brunlige flekker på kroppen og på rygg- og halefinnen. Bakre ryggfinne samt hale- og gattfinne har en gul kant ytterst. Hos hannen har den fremre ryggfinnen forlengete finnestråler. Totallengde er omtrent 10 cm.

Utbredelse

Spisshalet kutling finnes øst i Atlanterhavet, i Kattegat, Skagerak, og fra vestkysten av de Britiske øyer til Spania, samt i Middelhavet. Vi har dårlig kunnskap om forekomst og populasjonstetthet.

Levesett

Spisshalet kutling lever først og fremst på mudderbunn, fra 10 m til mer enn 100 meters dyp. Den spiser børstemark og andre virvelløse bunndyr som for eksempel små krepsdyr. Den graver ganger i bunnen med munnen. Kutlingen kan finnes i samme gang eller hule som sjøkreps Nephrops norvegicus. Det antas at de lever i et symbiotisk forhold, men man har ikke mye kunnskap om dette. Gytesesongen pågår fra våren til sommeren (mai til august) og fiskene kan reprodusere to eller flere ganger. Hunnfisken produserer 3000–11 000 egg. Eggene legges i en muddergang og voktes av hannfisken. Spisshalet kutling blir kjønnsmoden ved 2 års alder, når de er 4–5 cm lange, og kan bli opptil 11 år gammel.

Forvekslingsarter

Med de gule flekkene og den spisse halefinnen er spisshalet kutling lett å skille fra andre kutlinger.

Kjært barn, mange navn

Svensk: spetsstjärtad smörbult

Dansk: spidshalet kutling

Finsk: suippopyrstötokko

Engelsk: Fries’ goby

Tysk: Fries-grundel

Kilder

Broszeit S, Davenport J, Bredendieck K, Harman L, McAllen R (2013). Seasonal oxygen-driven migration of mobile benthic fauna affected by natural water column stratification. Estuarine Coastal and Shelf Science 125: 36-42.

HELCOM Red List Fish and Lamprey Species Expert Group 2013 (www.helcom.fi)

Kullander SO, Nyman L, Jilg K og Delling B (2012). Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Strålfeniga fiskar. Actinopterygii. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Miller PJ (1986). Gobiidae. s. 1019-1085 i Whitehead PJP, Bauchot M-L, Hureau J-C, Nielsen J og Tortonese E (eds.) Fishes of the North-eastern Atlantic and the Mediterranean. Volume 3. UNESCO, Paris.

Pethon P (2005). Kutlingfamilien, sid. 384-399, i Aschehougs store fiskebok. Aschehoug, Oslo.

Tuck ID, Atkinson RJA, Chapman CJ (1994). The structure and seasonal variability in the spatial distribution of Nephrops norvegicus burrows. Ophelia 40: 13-25.

https://artfakta.artdatabanken.se/taxon/100073

https://www.gbif.org/species/2378673

http://www.fishbase.se/summary/Lesueurigobius-friesii.html

http://www.iucnredlist.org/details/198665/0