Krystallkutling Crystallogobius linearis er en av våre to nærmest gjennomsiktige kutlinger. Den lever i stim og oppholder seg i de frie vannmassene ned til stort dyp.

Kjennetegn

Krystallkutling blir 4 til 5 cm lang (hannen ca. 5 og hunnen 4 cm). Den har, som glasskutling, en nesten gjennomsiktig kropp, med melanoforer (pigmentceller) på underkjeven og langs finnene. Halefinnen buer innover. Hannens fremre ryggfinne er tydelig skilt fra den bakre, påfallende brede ryggfinnen. Gattfinnen er like bred. Hos hunnen er fremre ryggfinne lite utviklet, eller mangler helt. Kroppen mangler skjell.   

Utbredelse

Krystallkutling er utbredt i nordøstlige deler av Atlanterhavet, fra Gibraltar til Lofoten, samt i nordlige deler av Middelhavet. Den finnes fra grunt vann og ned til 400 meters dybde.

Levevis

Krystallkutlingen opptrer i pelagiske stimer ned mot 400 meters dyp. Mangelen på pigmenter er en tilpasning til et pelagisk levesett. Føden består av dyreplankton. Livslengden er litt over et år.

Gytesesongen er fra mai til august og gytingen skjer på grunnere vann. I gytetiden utvikler hannene to store hoggtenner i underkjeven. Hunnene legger oppimot 700 egg. Eggene legges i tomme børstemarkrør og voktes av hannen til de klekker. Begge kjønn dør etter å ha reprodusert én gang.

Forvekslingsarter

Krystallkutling Crystallogobius linearis (over) og glasskutling Aphia minuta (under). Ryggfinnens form, som er markert rødt, er et bra kjennetegn for å skille artene fra hverandre.

Krystallkutling kan forveksles med glasskutling Aphia minuta, som også er nærmest gjennomsiktig. De kan skilles på at krystallkutling har en mer langstrakt ryggfinne og at halefinnen buer innover. I tillegg mangler krystallkutling helt skjell.

Kjært barn, mange navn

Svensk: glasbult

Dansk: krystalkutling

Engelsk: crystal goby

Tysk: kristallgrundel

Fransk: gobie cristal

Spansk: gobio de cristal

Italiensk: ghiozzetto cristallino

Kilder

Caputo V, Mesa ML, Candi G og Cerioni PN (2003). The reproductive biology of the crystal goby with a comparison to that of the transparent goby. Journal of Fish Biology 62: 375-385.

Kullander SO, Nyman L, Jilg K og Delling B (2012). Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Strålfeniga fiskar. Actinopterygii. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Miller PJ (1986). Gobiidae. s. 1019-1085 i Whitehead PJP, Bauchot M-L, Hureau J-C, Nielsen J og Tortonese E (eds.) Fishes of the North-eastern Atlantic and the Mediterranean. Volume 3. UNESCO, Paris.

Pethon P (2005). Kutlingfamilien, s. 384-399. Aschehougs store fiskebok. Aschehoug, Oslo.

https://artfakta.artdatabanken.se/taxon/206157

http://www.fishbase.se/summary/60

https://snl.no/krystallkutling