Kroppsbygningen til sjøstjerner

Opphav
Halldis Ringvold
Utgiver
Sea Snack Norway
Lisens
CC BY 4.0 Creative Commons Attribution

Figuren er to-delt: 1) høyre halvdel viser tre ulike arter sett fra oversiden, og 2) venstre halvdel viser to ulike arter sett fra undersiden. Detaljfigurer av munndelene og tre ulike gripetenger er avbildet nederst på figuren.