Artskart 2.0 lanseres 25. oktober, og vil da erstatte Artskart 1.6. Versjon 1.6 vil imidlertid fortsatt være tilgjengelig fra en ny nettadresse.

Det gjenstår noe utviklingsarbeid på Artskart 2.0:

  • Bakgrunnskartet for Jan Mayen er ikke tilgjengelig. Bruk i stedet kartlaget «Sjøkart»
  • Underarter av arter som er rødlistevurdert, får kategorien NE. Underarter skal «arve» kategorien til arten så fremt underarten ikke har en egen rødlistevurdering. Underarter av karplanter som er rødlistevurdert, får derimot rett kategori.
  • Lista med verneområdenavn er ikke oppdatert. Søk på verneområdenavn kan derfor i enkelte tilfeller resultere i null treff.

Har du spørsmål eller kommentarer til tjenesten, send e-post til artskart@artsdatabanken.no

For utviklere: WMS-, WFS- og API tjenestene vil fortsatt kjøre mot den gamle Artskart 1 databasen og eksisterende URL-er. Det vil kunne være forskjeller i innhold i databasene som følge av at Artskart 2 har et strengere filter på funn med ugyldige vitenskapelige navn. I løpet av 2018 vil vi lansere nye tjenester med flere valgmuligheter enn dagens løsning. Vi oppfordrer alle som benytter våre nedslastingstjenester til å ta kontakt for å få oppdatert informasjon om tjenestene.