Generell kroppsbygning hos de to familiene innenfor Caelifera

Opphav
Hallvard Elven
Lisens
CC BY 4.0 Creative Commons Attribution

Familiene skilles på ryggskjoldets utforming. Hos torngresshoppene er ryggskjoldet forlenget bakover som en torn.

Filliste