Fem armer med lange pigger langs siden, på både øvre- og nedre marginalplate. Den er også rimelig flat, og har fem ganske synlige, karakteristiske ovale områder med små blærer (papulae) på midtskiven. Blærenes avgrensede plassering er karakteristisk for hele denne ordenen.

Navnet ”tenuispinus” gjenspeiler de mange lange og tynne piggene den har spredt over hele kroppen.

Veldig piggete art med store, markante pigger både både på øvre- og nedre marginalplater.

Kjennetegn

Arten har 5-6 furepigger, og 2-3 adambulakralpigger. 

Alle nedre marginalplater har flere pigger per plate.

Denne arten er veldig piggete, og de fleste piggene sitter langs siden, på både øvre- og nedre marginalplate. Hver lille plate på øvre marginalplate har en markant pigg, mens nedre marginalplate har flere pigger. Oversiden av dyret er dekket av runde plater i ulike størrelser, som hver har 5-15 korte pigger per piggklase (paxiller). Ofte er det en større, sentral pigg med mindre pigger rundt. Arten varierer noe i farge, men er gjerne rød, brun, rosa eller oransje på oversiden, og hvitaktig på undersiden. I furen ved sugeføttene sitter 5-6 furepigger, og like over (adambulakralen) sitter 2-3 pigger. Arten blir stor, ofte opptil 15 cm i diameter, men individer på 25 cm i diameter er også funnet (Mortensen 1927).

Utbredelse

Arten er funnet fra 16-2255 m dyp (Clark & Downey 1992). Den er registrert langs hele norskekysten. I tillegg er den registrert fra Svalbard, Bjørnøya, Jan Mayen og Frans Josefs land (Gulliksen m.fl. 1999; Brattegard 2001; Anisimova & Cochrane 2003; www.mareano.no). 

Sirkum-arktisk art som i Vest-Atlanteren går sør til George’s Bank og i Øst-Atlanteren til Færøyene, videre sørover vest for Irland og til Biscayabukta (Mortensen 1927; Clark & Downey 1992; Ringvold & Andersen 2015).

Levesett

Arten trives på mudderbunn, og den spiser trolig smådyr og dødt plante- og dyremateriale i mudderet (Mortensen 1927).

I en studie fra Færøyene ble P. tenuispinus funnet ved 736 m dyp, og i temperaturer på 4°C (vektet dyp og temperatur) (Ringvold & Andersen 2015).

Forvekslingsarter

P. tenuispinus likner ikke andre arter som hittil er registrert i våre farvann, men likner f.eks. slektene Cheiraster og Pectinaster som er funnet ved Island og Færøyene.