Lynggaupeedderkoppen jakter i lyngen på solrike dager.

Kjennetegn

Lynggaupeedderkoppen er en mellomstor art, 6–10 mm lang. Øynene er plassert i et karakteristisk heksagonalt mønster. Karakteristisk er også de kraftige lange piggene de har på alle de lange beina, samt måten de står på, med de tre fremre benparene trukket over forkroppen. De er som regel brunlig i farge, med mønster på både for- og bakkroppen.

Levested og økologi

Lynggaupeedderkoppen lager ikke fangstnett, men er dagaktive jegere. De kan løpe raskt, men også hoppe på og overfalle sine byttedyr. Hunnen fester eggkokongen i den lave vegetasjonen og vokter den der. Arten holder til på åpne, solrike lokaliteter bevokst med lyng og småbusker, men har også blitt funnet på myr. Voksne individer påtreffes fra mai til november.