Vannedderkopp er en stor, vannlevende edderkopp som er spredt forekommende i det meste av Norge.

Kjennetegn

Vannedderkoppen Argyroneta aquatica har kraftig behåring på nestsiste og siste beinparet.

Vannedderkoppen er stor, 15–20 mm lang, og er den eneste edderkopparten man vet om som kan leve utelukkende i vann. Vannedderkoppen har kraftig behåring på det nestsiste og siste beinparet, som er til hjelp når den svømmer. I vannet vil vannedderkoppen ha en sølvskimrende overflate på grunn av luftlommer som er fanget mellom edderkoppens skall og hårene på kroppen, men på land antar den en musegrå til brunlig farge. Unge individer kan påtreffes på land. Hvis de havner i vannet vil de dukke under og svømme vekk.

Levested og økologi

Vannedderkoppen lager ikke fangstnett, men lager dykkerklokke av silke som lett kan sees under vann. Dykkerklokken gjør at vannedderkoppen kan leve hele sitt liv mer eller mindre under vann. Den består av en tett halvkuleform av silke som festes til vannvegetasjonen. Edderkoppen fyller denne med luft ved å feste luftbobler til kroppen ved vannoverflaten som siden slippes løs i dykkerklokken. Luften må skiftes ut med jevne mellomrom, men det vil også være en viss utskiftning av CO2 og oksygen mellom luften i klokka og vannet som omgir den.

Vannedderkoppen jakter under vann. Typiske byttedyr er store vanninsekter, småfisk og rumpetroll. Den skifter skall i luft, men de fleste andre livsprosesser foregår under vann eller i dykkerklokka. Hunnen overvintrer også i klokka.

 Dykkerklokken til vannedderkoppen Argyroneta aquatica.