Wesmaelius mortoni er en bladlusløve mest knyttet til fjell- og barskogsområder

Kjennetegn

Hodet er skinnende svart, munndeler og antenner er brune, og bakhodet er blekt brunt med en svart linje i midten. Forkroppen er svartbrun på sidene og med et bredt, langsgående blekt bånd, på pronotum har det bleke båndet igjen en mørk midtlinje. Forvingene er forholdsvis brede og sandbrune, de likner de noe okergule vingene til W. concinnus. Det er tre sidegrener fra radius. Vingekanten har alternerende bleke og mørke flekker. Bakvingene er klare og grå. Bakkroppen er mørk, og beina er bleke. Forvingelengde 7–9 mm.

Forvekslingsarter

W. mortoni likner mye på W. concinnus, men skilles lett fra denne da W. concinnus har fire eller fem sidegrener fra radius, W. mortoni har bare tre. W. concinnus har dessuten tverribbe mellom de to innerste sidegrenene, noe W. mortoni ikke har. Vingene er bredere og mer gulrøde enn hos W. nervosus.

Levevis

Arten er knyttet til barskog, og utvikler seg visstnok utelukkende på bartrær, særlig furu. Fra Finland nevnes imidlertid også bjørk, og da arten er funnet over tregrensen på Hardangervidda (fraktet dit med vinden) kan dette også forekomme i Norge, ettersom det er mer sannsynlig at dyrene har hatt tilhold i en fjellbjørkeskog enn i en barskog. Arten liker varme og tørre biotoper. Mange norske dyr er fra lysfeller, hvorav minst én sto i nærheten av bartrær.

Livssyklus

Voksne dyr kan finnes fra mai til september. Det er muligens to generasjoner i året i Nord-Europa.

Utbredelse

Arten er for det meste funnet i høyereliggende områder i Sør- og Nord-Norge. Den er vanlig i Finland og de nordligere delene av Sverige, men mangler i Danmark og Island. Videre er den funnet i fjellområder i Mellom-Europa og Skottland, men også noen få steder i lavlandet i Storbritannia og Nederland.

Funnhistorikk

Funn av Wesmaelius mortoni i Norge.pdf (307.1 KB)