Micromus variegatus er en liten og lett gjenkjennelig bladlusløve.

Kjennetegn

Hodet er skinnende mørkebrunt eller svart, og forkroppen er mørkebrun eller gråbrun med en lysere midtstripe. Bakkroppen er svart eller mørkebrun, men kan i hvert fall på bilder fremstå som lysere enn resten av dyret. Forvingens forkant er konkav ved basis, og her finnes ingen tilbakebøyd ribbe (vena recurrens). De smale og langstrakte forvingene er gjennomsiktige, men noe hvitaktige. På den ytterste halvdel finnes vanligvis tre eller fire store og noe uklart avgrensete mørke flekker. I en del tilfeller er to og to av disse sammensmeltet, slik at det dannes to mørke bånd. En mørk flekk nærmere vingebasis kan også i noen tilfeller smelte sammen med det innerste av båndene. I tillegg er det mørke streker langs lengderibbene og langs mange av ribbene som går ut til tuppen og bakkanten av vingen. Det går ut tre sidegrener fra radius. Bakvingene er klare, med ribber som er lyse innerst og mørke ytterst, og med noen mer eller mindre diffuse mørkere flekker i ytre halvdel. Median og cubital lengderibbe er delvis sammensmeltet. Både kropp og vingekanter er sterkt hårete. Beina er lyse, men gjerne med litt mørkere tarsledd. Forvingelengde 5–7,5 mm, vingespenn ikke over 15 mm.

Forvekslingsarter

De smale og flekkete forvingene gjør at M. varigeatus kjennes lett igjen, selv uten lupe.

Levevis

Arten holder til i lav vegetasjon i skoglysninger, skogbryn, parker og hager, ofte i bystrøk. Den treffes på en lang rekke urter, og sikkert også lave busker, ofte på delvis skyggefulle lokaliteter. Både larver og voksne er rovdyr som jakter på små insekter og andre småkryp, hovedsakelig bladlus. De kan slaghåves fra vegetasjonen, og arten kommer også til lys. På rett tidspunkt i flygetiden kan den finnes i antall, og, til tross for at den vanligvis holder til nede mot bakken, kan den til tider finnes langt oppe i tresjiktet (bl.a. i lysfelle i 17,5 meters høyde i Danmark). En god del norske dyr er tatt i malaisefelle, og arten skal også kunne gå i fallfeller.

Livssyklus

Hunnen legger eggene på ulike urter, men ut over det er det lite man kjenner til av artens livssyklus. Larvene dekker seg til med byttedyrrester og annet rusk for å kamuflere seg. På våre breddegrader flyr de voksne dyrene i perioden mai–oktober, med topper i juni og august. Den har sannsynligvis to generasjoner i året hos oss, mens den ellers kan ha flere enn to.

Utbredelse

I Norge er M. variegatus bare funnet langs kysten i fylkene fra Østfold til Vest-Agder. Den ble først funnet ved Grimstad 24 august 1984 (leg. S. Svendsen). Arten er utbredt i Danmark, Sør-Sverige og de sørlige delene av Finland, mens den mangler i Island. Utenfor Norden kjennes arten i England og i Mellom- og Sørøst-Europa, og utbredelsen strekker seg videre østover gjennom Asia til Sibir og Japan. Arten er også innført til Kanada og USA.