Hemerobius fenestratus har kun noen få og spredte funn i Norge, men er funnet både helt i sør og helt i nord.

Kjennetegn

Hode og forkropp er brune med en bred, lys midtstripe, bakkroppen er lysebrun. Forsiden av hodet kan være noe lysere enn resten. Foran på antennens første ledd (scapus) er det en rødbrun flekk eller strek. Forvingens to tverribberekker er forskjellige: i den innerste er tverribbene mørke og skyggete, i den ytterste er de fleste uten skygger og nærmest usynlige, i hvert fall sammenliknet med de i den indre rekken. Langs cubitalribben ligger en rekke med mørke flekker, som sammen med de mørke tverribbene i innerste tverribberekke danner noe i nærheten av en mørk ”L”. Den store cellen mellom cubitalribben og ribbe M3+4 er nesten helt klar og gjennomsiktig (som et ”vindu”, jf. det vitenskapelige navnet), ellers er vingen noe rødaktig lysebrun. Radius har normalt tre sidegrener. Forvingenes bakkant noenlunde ensfarget gråbrun. Bakvingene er gulbrune med noe mørke ribber. Forvingelengde 6,5–8,5 mm.

Forvekslingsarter

H. fenestratus likner særlig H. pini, men også H. contumax og H. atrifrons. Forvingenes tverribberekker skal sitte tettere sammen enn hos H. pini, men dette kan være vanskelig å avgjøre, selv med sammenlikningsmateriale. Begge disse har den mørke ”L”-en i forvingene. Alle de tre andre skal også ha mer eller mindre like mørke/skyggete tverribber i ytre rekke som i indre, men her er det nok noe variasjon. Nyklekte, ikke utfargete individer kan være meget vanskelige / umulige å bestemme sikkert. Hannenes genitalier skal dog kunne gi sikre bestemmelser, men overflatisk ser også disse svært like ut. Også nyklekte eksemplarer av H. stigma kan utgjøre en forvekslingsfare.

Levevis

Arten er knyttet til bartrær. Man finner den særlig på gran, men den kan også finnes på furu og lerk. Varme og tørre lokaliteter ser ut til å unngås. Man kjenner ellers lite til artens biologi og atferd, men den er ganske lett å banke ned fra vegetasjon, og høyst sannsynlig kommer den også til lys, i likhet med sine nære slektninger.

Livssyklus

Tidlige stadier og livssyklus er i hovedsak ukjent, men man antar at det er tre larvestadier, som hos øvrige Hemerobius-arter. Overvintringen foregår sannsynligvis i tredje larvestadium. På våre kanter er arten funnet i en periode fra mai til september. Antall generasjoner i året er ikke kjent.

Utbredelse

H. fenestratus ble funnet ny for Norge i 1974 i Stokke, Vestfold (leg. T. Andersen). Den er også funnet i Akershus (2006), Hordaland (1985) og Finnmark (2010). I Sverige er det funn nord til Vesterbotten og i Finland er den kjent fra hele landet. I Danmark er den funnet i store deler av landet, men den er lokal og regnes for sjelden. Arten finnes forøvrig i Mellom-Europa.