Hypochrysa elegans er en av de minste gulløyene. Arten er ikke funnet i Norge.

Kjennetegn

Hode og forreste del av forkroppen (prothorax) er gul- eller oransjegrønne med smale, svarte lengdestriper. Resten av forkroppen har svarte linjer i sømmene mellom platene og mørke flekker ved vingefestene. Bakkroppen er mer tydelig grønn, med en smal, svart linje langs hver side og mer eller mindre tydelige mørke sømmer mellom sternittene. Vingene er forholdsvis korte med få og store celler, i costalfeltet er det færre enn 15 tverribber. Beina er lyst grønn- eller gulaktige med mørke flekker og streker. Føttenes klør er uten utvidelse ved basis. Forvingelengde 8–10 mm. Larvene er bleke med en mørkere lengdestripe på hver side av for- og bakkropp.

Forvekslingsarter

Denne lille arten kan ikke forveksles med andre nordiske gulløyer. Den eneste som kan være tilsvarende liten er Chrysopa abbreviata, men denne er ensfarget grønn med kun små svarte flekker på hode og prothorax, ikke lengdestriper som hos H. elegans. Antallet tverribber i costalfeltet skiller også H. elegans fra alle andre gulløyer, som har mer enn 15 slike.

Levevis

Levestedene er skogbryn, lysninger og glenner og i trær og busker langs markskiller. Arten treffes særlig på varme og fuktige lokaliteter. I Danmark lever den utelukkende på løvtrær, som bøk, agnbøk og hagtorn, men den er funnet i barskog i Tsjekkia. Larvene lever av bladlus, skjoldlus og andre små insekter og insektlarver. De voksne er aktive kun på dagtid og lever av pollen. Noen kilder oppgir også nektar og honningdugg. De er ganske lette å banke ned fra vegetasjon på de stedene de lever, og kan av og til opptre i betydelige antall. Det er uvisst om arten kommer til lys.

Livssyklus

Etter paringen, som involverer at hannen legger fra seg en pakke med sædceller (en spermatofor) på hunnens bakkropp, legger hunnen eggene på blader og kvister. Eggene klekkes etter noen få uker, og deretter følger tre larvestadier. Larvene dekker seg ikke til med rusk og rask. Etter forpuppingen om høsten overvintrer den som puppe. De voksne dyrene er på vingene fra begynnelsen av mai til slutten av juni. Flere kilder sier frem til september, men kanskje bygger de alle på den samme, muligens feilaktige originalkilden? Det er én generasjon i året.

Utbredelse

H. elegans er i Norden en utpreget sørlig art, som bare er kjent fra de sørøstlige delene av Danmark, hvor arten tidligere var regnet som sjelden. Det ser imidlertid ut til at arten er blitt mer utbredt og vanlig de senere årtier, og i dag kjennes den fra flere lokaliteter. Arten er ellers kjent fra Mellom- og Sørøst-Europa, samt fra Lilleasia.