Arealet av et område som er avgrenset på grunnlag av et spesifikt kriteriesett.