Andel av totalt grunnflatearea l for stående død ved som utgjøres av lauvtrær.