Vinterhops går i diapause om sommeren oger derfor vanlig i prøver som er tatt sein høst og tidlig vår. Dette er den største arten innen slekten og den eneste der antenneparet har 14 ledd.

Nøkkelkarakterer

Vinterhops Cyclops insignis er den største arten innen slekten Cyclops. Det første antenneparet har 14 ledd, noe som skiller denne fra de øvrige artene i slekten. De to halevedhengene (furca) er også lenger enn hos de andre artene tilhørende slekten og spriker minimalt, det vil si at de er mer eller mindre parallelle. Liksom hos vingehops Cyclops scutifer er de to børstene som sitter festet ved basissegmentet til det 4. beinparet mye kraftigere enn hos de øvrige artene. Vinterhops er gulaktig med et islett av oliven farge.

Hunn: Lengde 2,1–2,8 mm

Hann: Lengde ca 2,5 mm

Økologi og utbredelse

Vinterhops er funnet i ca 1 % av lokalitetene. Med unntak av ett funn fra Varangerhalvøya i Finnmark, er alle de øvrige fra Sørøst-Norge hvorav de fleste fra små spytter og dammer i lavlandet. Med få unntak er pH<6.5 i funnlokalitetene som er karakterisert ved å ha et høyt elektrolyttinnhold. Vinterhops er en vinterform som har diapause om sommeren, og som derfor er vanlig i prøver som er tatt sein høst og tidlig vår.

  pH
  Vitenskapelig navn < 4,5 4,5 - 4,9 5,0 - 5,4 5,5 - 5,9 6,0 - 6,4 6,5 - 7,0 7,0 - 7,4 > 7,5
  0 0,4 0 0,6 0,3 2,8 1,8 5,6
  Ledningsevne (m S/m)|Conductivity (m S/m)
  Vitenskapelig navn < 1,0 1,0 - 1,4 1,5 - 1,9 2,0 - 2,9 3,0 - 3,9 4,0 - 4,9 5,0 - 6,9 7,0 - 9,9 > 10,0
  0 0,4 0 0,7 0,4 1,9 4,7 4,6 4,8
  Innsjøareal (da)|Surface area (da)
  Vitenskapelig navn < 0,01 0,01 - 0,09 0,1 - 0,9 1,0 - 9,9 10,0 - 99 100 - 999 > 1000
  10,8 5,5 0,8 0,8 0,4 0,3 0
  Høyde over havet (moh.)|Elevation (m a.s.l.)
  Vitenskapelig navn < 100 100-299 300-499 500-699 700-999 >1000
  0,2 3,9 0,7 0 0 0

Forvekslingsarter