Mørkkorthalehops er en stor strandlevende hoppekreps med en mørk brun farge og en tett behåring av de to bakkroppsvedhengene. Den fins i hele landet og er vurdert som en moderat forsuringstolerant art.

Nøkkelkarakterer

Mørkkorthalehops Macrocyclops fuscus er en av våre største strandlevende hoppekreps, og som ernærer seg som predator/griper. Brystsegmentet har en oval form med det bredeste partiet noe i forkant av midten. Det siste benparet, som har en lang tråd på det siste segmentet, gjør det lett å skille denne og slektningen korthalehops Macrocyclops albidus fra andre cyclopoide hoppekreps. Bakkroppsvedhengene til mørkkorthalehops er korte, omtrent to ganger så lange som brede. Innsiden av disse er til forskjell fra korthalehops, tett behåret. Det fremre antenneparet har 17 ledd og rekker til bakre del av tredje brystsegmentet. Det ytterste leddet har en gjennomsiktig overflate med grove tenner. Mørkkorthalehops har en mørk brun farge, ofte med innslag av blå eller grønn farge.

Hunn: Lengde 1,8–4,0 mm

Hann: Lengde 1,0 mm

Økologi og utbredelse

Mørkkorthalehops er utbredt i hele landet og funnet i ca 15 % av vannene og er relativt vanlig opp til tregrensen. I motsetning til korthalehops er den mest vanlig ved lav pH og i forsuringssammenheng er den vurdert som moderat forsuringstolerant. Elektrolyttinnholdet i funnlokalitetene kan variere.

Forvekslingsarter