Plansje12_majus_ssp_majus_3.jpg

Opphav
Kjell Ivar Flatberg
Utgiver
NTNU Vitenskapsmuseet
Lisens
CC BY 4.0 Creative Commons Attribution

Den kan forveksles med den  nærstående gråtorvmose Sphagnum majus subsp. norvegicum (man)

Filliste