bioklimatiske soner

Utgiver
NTNU Vitenskapsmuseet
Lisens
CC BY 4.0 Creative Commons Attribution

Kart som viser utstrekningen til de ulike bioklimatiske sonene. Til venstre: Soner på fastlandet. Til høyre: Soner på Svalbard og Jan Mayen.

Filliste