Planter små til middels store, blad med enkel nerve. Celler i bladets øvre del med flere papiller per celle, celler i nedre del av bladet mangler som regel papiller. Kalyptra klokkeformet og dekker hele sporehuset.