Pycnophyes zelinkaei, innsamlet på 40 meters dyp i Åvlundfjord, 15.09.2013.

Pansermarker omfatter en egen rekke (Kinorhyncha) av små virvelløse dyr som kan bli opptil 1 mm store. De har en global utbredelse og lever på havbunnen, fra fjæra og ned til dyphavet. Kunnskapen om artsmangfoldet i norske farvann har hittil vært svært mangelfull.

Prosjektet har kartlagt artsmangfoldet i Norge ved hjelp av ekspertise ved Naturhistorisk museum i Oslo og ved Museum für Naturkunde i Berlin og Naturhistoriske Museum i København. Det er samlet inn prøver av meiofauna (0,05-1 mm) fra sjøsedimenter i en rekke fjorder langs norskekysten, hovedsaklig fra dyp mindre enn 10 meter.

Flesteparten av pansermarkene som ble funnet i prosjektet var ikke tidligere registrert i Norge, som artene Pycnophyes flaveolatus​, P. dentatus, P. zelinkaei, Centroderes spinosus og Echinoderes setiger. Blant disse var også 4-5 arter som trolig er nye for vitenskapen. En art, Condyloderes sp., er muligens en introdusert fremmed art.

Pansermarker ser ut til å utgjøre en betydelig andel av den marine meiofaunaen, og mer kunnskap om artsmangfoldet i norske farvann vil gi en dypere innsikt i disse økosystemene. Referansematerialet som er samlet inn gjennom prosjektet danner et viktig grunnlag for videre undersøkelser og forskning i økologi, taksonomi og systematikk. 

Innsamlingsmetoder

van Veen-grabb. "Bubble and Blot"-metode.

GBIF

GBIF Dataset: Kinorhyncha