Kammaneter, eller ribbemaneter som de også kalles, er en gruppe av virvelløse dyr som kan bli svært tallrike og som inngår i en samlegruppe kalt «geleplankton». Disse spiller trolig en viktig økologisk rolle i marine økosystemer. I denne gruppen inkluderes også nesledyr som stor- og småmaneter og kappedyr som salper og sekkdyr.

Kammaneter er ofte en oversett og feil-identifisert gruppe i miljøovervåking, kanskje først og fremst fordi de både er en taksonomisk og morfologisk vanskelig dyregruppe å arbeide med. De har fått mye oppmerksomhet i de siste årene på grunn av mulige sammenhenger mellom økt forekomst og miljøendringer. Prosjektet har kartlagt hvilke arter av kammaneter som lever langs norskekysten, i Barentshavet og i havområdene rundt Svalbard. Gjennom dette arbeidet blir det utviklet en bestemmelsesnøkkel for arter i norske farvann. Prosjektet har bidratt til å styrke kompetansen i Norden.

Prosjektet har fremskaffet mye kunnskap om utbredelsen og habitattilknytningen til kammanet-artene som finnes i norske farvann. Gjennom mange feltsesonger som har dekket store havområder, har det blitt påvist 15 arter i norske farvann. Det kan ofte være vanskelig å sikkert artbestemme og beskrive kammaneter, ettersom de er praktisk utfordrende og jobbe med. Likevel har prosjektdeltakerne sannsynligvis funnet i hvertfall tre nye arter for vitenskapen, i tillegg til to arter som kun var påvist utenfor norske farvann. Frivilige dykkere har også blitt inkludert i prosjektet, og kunnskap om kammaneter har således blitt spredt i befolkningen. 

Innsamlingsmetoder

WP3-nett, WP2-nett, FTA-papir.

Publikasjoner

Geoffroy M, Berge J, Majaneva S, Johnsen G, Langbehn TJ, Cottier F, Mogstad AA, Zolich A og Last K (2018). Increased occurrence of the jellyfish Periphylla periphylla in the European high Arctic. Polar Biology 41: 2615-2619. https://doi.org/10.1007/s00300-018-2368-4

Marquardt M, Majaneva S, Pitusi V & Søreide J (2018). Pan-arctic distribution of the hydrozoan Sympagohydra tuuli? – First record in sea ice from Svalbard (European Arctic). Polar Biology 41: 583-588. https://doi.org/10.1007/s00300-017-2219-8

Halsband C, Majaneva S, Hosia A, Emaus PE, Gaardstedt F, Zhou Q, Nøst OA & Renaud PE (2018). Jellyfish summer distribution, diversity and impact on fish farms in a Nordic fjord. Marine Ecology Progress Series 591: 267-279. https://doi.org/10.3354/meps12274

Majaneva S, Ringvold H, Johansen E, Østensen M-A & Hosia A (2021). Hiding in plain sight—Euplokamis dunlapae (Ctenophora) in Norwegian waters. Journal of Plankton Research: 1-13. https://doi.org/10.1093/plankt/fbab012

Johansen E, Aberle N, Østensen M-A & Majaneva S (2021). Assessing the value of a citizen science approach for Ctenophore identification. Front. Mar. Sci. 8. https//doi.org/10.3389/fmars.2021.772851