Lommene er typiske vannfugler som kjennetegnes på en lang, torpedoformet kropp og et langt nebb som er spesialisert for å fange fisk. I Norge har vi to arter, smålom og storlom som hekker i fersk- eller brakkvannssystemer, av og til i nærheten av sjøen. De kan hente maten sin i marine områder i hekketiden, men opptrer oftest langs kysten i vinterhalvåret. Islom og gulnebblom forekommer langs norskekysten fortrinnsvis i vinterhalvåret.