Disse artene ble tidligere regnet å tilhøre slekten Mycena, men er nå flyttet til egen slekt, Phloeomana.