begynnende stabilisering av sanda, men naken, ikke stabilisert sand dominerer. Moser og lav mangler og marka er i større eller mindre grad kolonisert av storvokste grasarter som tåler tørke og dekke av sand (ustabil dyne)